مهندسی معکوس

Home Portfolio

PCB Revers engineerin

مهندسی معکوس برد مدار چاپی

از دیگر سرویس های شرکت الکترو تکنیک مشاوره در زمینه مهندسی معکوس برد مدار چاپی مولتی لایر و همچنین ارائه این سرویس با روشهای بسیار مدرن و دور از خطا توسط ماشین آلات و نرم افزار های خاص در این زمینه میباشد که در زمان بسیار کوتاه (کمتر از یک هفته) به مشتریان ارائه میگردد.

مزیت استفاده از روش های نوین مهندسی معکوس برد مدار چاپی به جای روشهای سنتی ، صرفه جویی در زمان و هزینه به دلیل حذف مراحل متعدد نمونه سازی در این روش میباشد.

Share

 

 

Translate »