Nail bed Test

Nail bed Test

دراین نوع تست دقیقا مانند probe test  flying تمام test point های برد مدار چاپی برای پیدا کردن وصلی و یا قطعی های احتمالی چک میشوند با این تفاوت که این تست در زمان بسیار کوتاهتری نسبت به روش قبل انجام میشود زمان تست در این روش برای هر شیت بیشتر از چند ثانیه نخواهد بود.

در این روش از تست سازنده ملزم به ساخت یک یا دو فیکسچر برای هر فایل برد مدار چاپی PCB  میباشد که سازنده را متحمل هزینه زیادی برای تست میکند به همین دلیل این روش برای برد مدار چاپی هایی که به مرحله تولید انبوه رسیده اند توجیه اقتصادی خواهد داشت

فیکسچر تست متشکل از بیش از ۵ یا ۶ ورق پلکسی گلاس یا فیبر پریپرگ با ضخامت های متفاوت میباشد که روی این فیبر های درست مانند نقاط Test point سوراخکاری شده است. این ورقها بعد از سوراخ کاری روی هم قرار میگیرند. نقاط سوراخکاری شده محل عبور پین هایی خواهند بود که اتصال الکتریکی  test point ها را به بستر تست دستگاه منتقل میکنند این پین ها به  این دلیل که تحت فشار پرس قرار خواهند گرفت باید خاصیت ارتجاعی داشته باشند. هر کدام از فیکچرها ممکن است بیش از ۸۰۰ پین داشته باشند که ضخامت بعضی از  آنها ممکن است به حداقل به ۲ /۰ میلیمترهم برسد برای جا گذاری این پین ها هم از روش دستی توسط اپراتور و هم از روش ماشینی توسط   pin inserter  استفاده میشود برد مدار چاپی هایی که در دوطرف قطعه دارند به دو عدد از این فیکسچرها احتیاج خواهند داشت.

بعد از ساخت فیکسچر ها آنها را روی دستکاه قرار داده سپس برد را روی فیکسچر قرارداده و دستگاه توسط فشار پرس برد را روی فیکسچر فیکس میکند تا نقاط تست به پین های فیکسچر کاملا” متصل شوند ودستگاه در کمتر از چند ثانیه تمام نقاط را از نظر اتصال کوتاه و یا قطعی مدار چک میکند و یک گزارش به صورت مختصات محل وقوع  مشکل به شکل متنی و یا گرافیکی به اپراتور  ارائه میدهد.

Share

 

 

Translate »