Micro section

Micro section

یک ابزار ضروری در ارزیابی کیفیت و کنترل تولید برد های مدار چاپی است.با توجه به پتانسیل وجود نقص های زیر سطحی این یک نیاز بسیار مهم در صنعت مدار چاپی ، برای کنترل فرآیند تولید به شمار می رود . در سال های اخیر، مشتریان برد های مدار چاپی در خواست هایشان در این زمینه بیشتر و بیشتر شده و سازندگان را ملزم به ارائه گزارش کرده اند.این گزارش مشتمل بر برش سطح مقطع برد مدار چاپی و ارائه نمونه برای اطمینان از عملکرد درست تولید کننده و حصول خواسته های مشتری مانند ضخامت مس یا آبکاری خصوصا” در لایه های داخلی میباشد.

تست الکتریکال برای تمام برد مدار چاپی های تولید شده این شرکت به صورت رایگان انجام خواهد شد وتمامی مستندات از قبیل Test report و Test coupon به صورت کامل به مشتری ارائه خواهد شد.

Share

 

 

Translate »