High frequency PCB

Home Portfolio

High Frequency PCB

در گذشته فرکانس سیستمها از حد چند مگاهرتز تجاوز نمی کرد و برد مدار چاپی یا PCB یک یا دو لایه تنها به عنوان بستری جهت قرار دادن المانها و برقراری ارتباط بین آنها مورد استفاده قرار می گرفت. همچنین نحوه اتصال و قرار گیری المانها و مسیرها تاثیری در کارایی سیستم نداشت. اما امروزه با افزایش فرکانس تا حد چند گیگاهرتز، پدیده های جدیدی امکان وقوع خواهند داشت که در صورت عدم طراحی صحیح برد مدار چاپی و عدم آشنایی با اصول ساخت و متریالهای موجود در این زمینه، به بروز اختلال در عملکرد سیستم منجر می شوند. از این رو لازم است که در انتخاب تامین کننده حساسیت های لازم را به خرج داد .

الکتروتکنیک با وجود تیم مجرب فنی شما را در این زمینه یاری خواهد کرد و کمیاب ترین متریال ها را به راحتی در اختیار شما  خواهد گذارد.

Share

 

 

Translate »