محصولات و خدمات

Home Portfolio

مهندسی معکـوس برد های الکترونیکی

راه کارهای مهندسی معکـوس برد های الکترونیکی

از دیگر سرویس های شرکت الکترو تکنیک مشاوره در زمینه  مهندسی معکـوس برد های الکترونیکی مولتی لایر و همچنین ارائه این سرویس با روشهای بسیار مدرن و دور از خطا توسط ماشین آلات و نرم افزار های خاص در این زمــــــــینـــــــــــــه میباشد.

این سرویس در زمان بـــــــــــسیــــــــــار کوتاه (کــــــــــــمتر از یــــــــــــــک هفته) به مشتـــــــــریان ارائه میگردد.

مزیت استفاده از روش های نوین مهندسی معکـــــــــــوس برد هــــــــــــــــــای مـــــــــــــــدار چاپی به جای روشهای سنتی:

Share