خدمات

Home Portfolio

( طراحی برد مدار چاپی ) PCB Design

طراحی برد مدار چاپی
طراحی برد مدار چاپی ،اصولا” برای طراحی و ساخت در تمام حوزه ها از نرم افزار های خاصی استفاده میشود که طراحان و سازندگان را در این زمینه کمک میکنند این نرم افزارها به دو دسته نرم افزارهای         (CAD_ (Computer Aided Design(طراحی به کمک کامپیوتر) و نرم افزارهای (CAM _ (Computer Aided Manufacturing (تولید به کمک کامپیوتر ) تقسیم میشوند.

( طراحی برد مدار چاپی ) نرم افزار هایی که درهر دو دسته در زمینه الکترونیک استفاده میشوند بسیار گسترده میباشند و انواع مختلفی را شامل میشوند.از آنجایی که بین طراحی و تولید ارتباطی ناگسستنی وجود دارد الزام وجود یک زبان مشترک بسیار مشهود بود به همین دلیل فرمت خاصی از اطلاعات به نامGERBER به وجود آمد که این مسئولیت را به عهده گرفت . فرمت های مختلفی از Gerber وجود دارد که بهترین و جامع ترین آنها RS254X میباشد که تا کنون نیازهای طراحان و سازندگان را به خوبی فراهم نموده است.

شرکت الکتروتکنیک با تکیه بر سالها تجربه در این حوزه این توانایی را دارد تا به طراحان و متخصصصین برای رسیدن به بهترین نتیجه مشاوره داده و طرح های شما را با هر فرمتی و هر نرم افزاری به تولید برساند.

Share

 

 

Translate »