خطوط تولید

 
 
 

تصاویر خطوط تولید

Home Portfolio

Stackup

برد لایه چینی شده قبل از پرس

Home Portfolio

خط تولید برد مدار چاپی

خط تولید برد مدار چاپی                      

Home Portfolio

نوردهی و لمینیت

نوردهی و لمینیت