خطوط تولید

 
 
 

تصاویر خطوط تولید

Home Portfolio

روش ساخت استنسیل یا شابلون مونتاژ

روش ساخت استنسیل یا شابلون مونتاژ      

Home Portfolio

Stackup

برد مدار چاپی لایه چینی شده قبل از پرس

Home Portfolio

خط تولید برد مدار چاپی

خط تولید برد مدار چاپی                    

Home Portfolio

نوردهی و لمینیت

نوردهی و لمینیت                 فیلم نور دهی مستقیم