بازرسی تولید

بازرسی تولید

  • کارخانجات طرف قرار داد ما بعد از سالها تجربه همکاری و عبور از چندین کانال کنترل کیفی وبعد از چندین دوره بازدید توسط کارشناسان شرکت وبازدید های دوره ای از خط تولید این کارخانجات و اطمینان از به روز بودن ماشین آلات تولید با وسواسی خاص انتخاب گردیده اند تا ما را در ارائه بهترین سرویس به مشتریان و متخصصان این حوزه یاری برسانند.

  • لیست تعدادی از ماشین آلات مورد استفاده در کارخانجات  ما در بخش کنترل کیفیت ، از این قرار میباشند
Item Process Equipment Model Manafacturer
۱ Quality control AOI Testor Discovery8000< USA
۲ Quality control AOI Overhaul Stand VeriSmart USA
۳ Quality control Special Testing Machine HV300 China
۴ Quality control Flying probe E-testor FX4000 China
۵ Quality control Impedance Testor Tektronix DSA8200 USA
۶ Quality control Micro-section Analysis System / China
۷ Quality control Standing Voltage Reflector TOS7030 Taiwan
۸ Quality control Racking Strength Reflector BL12B Japan
۹ Quality control Non-lead and Tin Stove ۱۲۰۰ China
۱۰ Quality control Lead and Tin Stove ۱۲۰۰ China
۱۱ Quality control Handhold Thickness Gauge CM1500 USA
Share