امپدانس کنترل

امپدانس کنترل

امپدانس کنترل

در واقع این نوع  ازتست قسمتی از قابلیت های دستگاه های  تست FPT و Nail bed test است که بخش مهندسی  در برنامه تستی که به کنترل کیفیت ارائه میدهد دستگاه را ملزم میکند که در قسمت مشخصی از برد ویا تمامی برد امپدانس اتصالات را نسبت به مقداری که طراح مشخص کرده و محدودیت های خاصی وجود دارد چک کرده و گزارش دهد.

این تست در برد هایی که در محدوده فرکانسی بالا کار خواهند کرد بسیار حائز اهمیت میباشد.

چندین روش محاسبه برای تنظیم درست عرض خط هادی برای رسیدن به امپدانس هدف وجود دارد. با این حال، برای محاسبه امپدانس ، از ثابت دی الکتریک لایه ها استفاده می شود. لایه روکش بیرونی برد مدار چاپی معمولی اغلب حاوی محتوای شیشه ای کمتر از هسته اصلی برد میباشد، و در نتیجه ثابت دی الکتریک پایین تر است. به عنوان مثال، برای هسته FR4 طور کلی εR = 4.2 داده می شود، در حالی که در لایه های بیرونی (prepreg)معمولا εR = 3.8 میباشد . جدول زیر جهت استفاده مرجع داده قابل استفاده میباشد، ضخامت مس در نظر گرفته شده ۱oz برابر با ۳۵ میکرون میباشد.

photo810066867257452465-1

Share

 

 

Translate »